Glazba Ivana Lukačića i povijesna izvođačka praksa

Egon Mihajlović, red. prof.
Muzička akademija Sveučilišta u Ljubljani
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Estetika vokalno-instrumentalne glazbe, stilistika, diminucijske tehnike i pravila, kao i gramatika ranobaroknih afekata sastavni su dijelovi pri razumijevanju, proučavanju i izvođenju glazbe talijanskog seicento., pa tako i opusa Ivana Lukačića. Predavanje vodi kroz sve mjerodavne upute izvođačke prakse s detaljnim pogledom na gra¬matiku glazbe iz vremena ranog baroka u Italiji. Slobodna i ispisana ornamentika, ispuna intervalnih skokova diminucijama, pitanje „kada-gdje-koji-zašto“ pri neovisnom dodavanju ornamenata, samo su neki od bitnih aspekata, koji se ubrzo pojave pri početku muziko- loško-izvedbenog rada postavljanja i osmišljanja zvučne koncepcije i pravilne interpretacije Lukačićeva opusa.


Egon Mihajlović je čembalist, dirigent i orguljaš. Studij čembala i stare glazbe započinje 1988. godine na Visokoj muzičkoj akademiji u Frankfurtu na Majni, gdje je 1992. godine magistrirao i 1996. godine završio specijalistički poslijediplomski studij. Od 2009. djeluje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Ljubljani, gdje osim klase za čembalo vodi kolegije Povijesno osviješte¬na izvođačka praksa i Komorna glazba s basso continuo. Od godine 2012. godine predstojnik je Odjela/Katedre za staru glazbu na Muzičkoj akademi¬ji u Ljubljani. Njegov posebni interes je proučavanje povijesno osviještene interpretacije glazbene literature za povijesne instrumente s tipkama, kao i vokalne literature od 16. do 18. stoljeća. Kao čembalist i orguljaš nastupio je sa solo-recitalima na najznačajnijim europskim festivalima barokne glazbe i koncertnim scenama Europe i SAD-a. Kao dirigent Egon Mihajlović se je specijalizirao za bogati repertoar baroknoga glazbenog teatra i sakralne glazbe. Dobitnik je ugledne Zlatne plakete Sveučilišta u Ljubljani za zasluge na području stare glazbe i čembala.