Znanstveno-umjetnički odbor:
Mihael Prović, predsjednik
Sara Dodig Baučić
Ennio Stipčević
Mirjana Siriščević
Davorka Radica
Vito Balić
Christina Pluhar
Egon Mihajlović

Organizacijski odbor:
Mihael Prović, predsjednik
Sara Dodig Baučić
Doris Žuro
Ivan Urlić

Organizatori:
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu
Umjetnička akademija Sveučilišta
u Splitu

Održavanje simpozija pomogli su:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Splitsko-makarska nadbiskupija
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Split