Nekoliko skladbi iz reprinta Lukačićeve zbirke

Coeli enarrant

Image

Gaudens gaudebo

Image

Trahe me post te

Image
Zbirka dostupna za kupnju u izdanju Muzičkog informativnog centara Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (https://www.mic.hr/)

Impresum

Znanstveno-umjetnički odbor:

Mihael Prović, predsjednik
Sara Dodig Baučić
Ennio Stipčević
Mirjana Siriščević
Davorka Radica
Vito Balić
Christina Pluhar
Egon Mihajlović

Organizacijski odbor:

Mihael Prović, predsjednik
Sara Dodig Baučić
Doris Žuro
Ivan Urlić

Organizatori:

Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišta u Splitu

Umjetnička akademija
Sveučilišta u Splitu

Održavanje simpozija pomogli su:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Splitsko-makarska nadbiskupija

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Split