Sacrae cantiones/Harmonices mundi

red. prof. art. Mario Penzar
Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Barokna glazba uistinu je danas posljednji svjedok „starog svijeta“, vremena koje je nakon prosvjetiteljstva ostalo u tami povijesti, zaboravljeno više od dva stoljeća. Ovom radionicom želimo vrijeme spekulativnih glazbenih/teoloških/socioloških parametara vratiti u naše suvremeno, sekularno vrijeme i podsjetiti na temelje i ideale koji su glazbu prozvali „krovnom“ među sedam slobodnih umjetnosti. Radionica je zamišljena kao svojevrsna parafraza intelektualnih skupova koji su „stvarali“ glazbu 17. i 18. stoljeća diljem Europe (svijetli primjer je Bachov Collegium musicum u Leipzigu). U okviru radionice bit će izvedeni i moteti Ivana Lukačića te kratak seminar o praktičnoj realizaciji bassa continua različitih nacionalnih škola 17. i 18. stoljeća.


Mario Penzar istaknuti je hrvatski orguljaš. Diplomirao je orgulje na Muzič-koj akademiji u Zagrebu, a usavršavao se na Visokoj glazbenoj školi u Beču kod A. Mitterhofera i na majstorskim tečajevima u Austriji, Belgiji, Danskoj i Hrvatskoj (J. Ferrard, Ch. Dubois, L. Rogg, K. d’Hooghe i dr.). Redoviti je profesor orgulja u trajnom zvanju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Za-grebu. Predavao je i na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Akademiji za glasbo u Ljubljani i Muzičkoj akademiji u Sarajevu, na Ljetnoj orguljaškoj školi u Šibeniku, Summer Organ Academy u Göteborgu te na nizu seminara u Hrvatskoj. Bio je voditelj seminara i na nekoliko sveučilišta u SAD-u (Rochester/New York, Oshkosh/ Wisconsin, Greencastle/Indiana). Na međunarodnom natjecanju orguljaša u Mechelenu (Belgija, 1988.) osvojio je 1. mjesto i nagradu Flor Baron Peeters, nagrađen je i nagradom Milka Trnina te nagradom Kantor koju dodjeljuju Varaždinske barokne večeri za najbolju interpretaciju djela J. S. Bacha. Surađivao je s brojnim orkestrima i komornim sastavima te istaknutim vokalnim i instrumentalnim solistima diljem Europe (Moskovska državna filharmonija, Robert Schumann Philharmonie - Chemnitz, Zagrebačka filharmonija, Slovenska filharmonija...) te aktivno sudjelovao na snimanju više od 20 CD-a različitih glazbenih stilskih odrednica kao orguljaš, čembalist, umjetnički vo-ditelj projekta ili glazbeni producent. Titularni je orguljaš Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog te autor serijala od 50 epizoda pod nazivom Bespućima glazbenih pojmova. Umjetnički je ravnatelj orguljskog dijela Dvigrad festivala, međunarodnog festivala stare glazbe. Aktivno je surađivao u pripremi i realizaciji seminara održanih na Dvigrad festivalu i festivalu Noć glazbe u Zagrebu. Bio je umjetnički ravnatelj prestižnog orguljskog festivala Organum Histriae, koji je primljen u međunarodnu udrugu ECHO (European Cities with Historical Organs). Umjetnički je voditelj i stalni član Ansambla Responsorium, koji je na Varaždinskim baroknim večerima 2019. godine dobitnik nagrade Ivan Lukačić za muzikološki rad i izvodilački domet an-sambla. Voditelj je međunarodnog projekta „Ljetna orguljaška akademija“ u Puli, koji okuplja visokoškolske institucije iz Hrvatske i središnje Europe