Kompozicijski aspekti Lukačićevih Sacrae cantiones

doc. dr. sc. Vito Balić
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O glazbenom obrazovanju Ivana Lukačića i njegovoj zbirci Sacrae cantiones (1620.) još uvijek malo znamo. Zbog toga ćemo u radu analitički pristupiti Lukačićevu djelu kako bi se u njemu prepoznali određeni skladbeni aspekti koji pripadaju praktičnom skladateljskom umijeću i koje, kao skladbene modele, možemo usporediti s primjerima onodobnih glazbenih traktata. Analiza će započeti pregledom „glava tema“, određenjem njihova tonskoga sustava (tj. modusnih i/ili tonalitetnih značajki, koje su još uvijek isprepletene u tom vremenu), menzuralne notacije i odnosa prema riječi. Zatim će se istaknuti skladateljski postupci s „glavama tema“ koji uključuju tipične imitacijske, sekventne i druge kompozicijske postupke. Na kraju ćemo ukazati na formalne principe skladbi. Ovakvim analitičkim pristupom nastoji se uočiti „implicitna“ teorija u Lukačićevoj skladateljskoj praksi i na temelju nje dovesti u vezu s „eksplicitnom“ teorijom onodobnih traktata. Na temelju ove usporedbe žele se utvrditi mogući glazbeni utjecaji na Lukačićevo stvaralaštvo i time se približiti izvorima njegova glazbeničkog obrazovanja.


Vito Balić studirao je glazbenu teoriju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Stječe doktorat na Poslijediplomskom doktorskom studiju etnomuzikologije na Umjetničkoj akademiji u Splitu kod Mirjane Babić-Siriščević i Nikole Buble radom „Melodijske značajke splitskog glazbenog stvaralaštva“. Od 2017. godine zaposlen je kao docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Vodio je različite glazbene sastave. Bavi se proučavanjem i organiziranjem glazbene arhivske građe u Splitu. Objavljuje radove iz glazbene teorije i o hrvatskoj glazbi, a posebnu pozornost posvećuje splitskim skladateljima, čija djela uređuje i priprema za tisak. Od 2003. godine priredio je i uredio više od 50 notnih izdanja. Od 2013. do 2019. godine bio je gost urednik u južnohrvatskom etnomuzikološkom godišnjaku Bašćinski glasi, a uredio je i dva zbornika: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4 (2016.) i Fra Bernardin Sokol (2018.).