Troglasni moteti iz zbirke Sacrae cantiones Ivana Lukačića

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U zbirci Sacrae cantiones Ivana Lukačića tri su troglasna moteta: Domine, puer meus, Nos autem i Responde Virgo. Skladani su na tekst biblijskog, liturgijskog, odnosno nepoznatog podrijetla te svjedoče o vrlo slobodnom tretmanu predloška, što je u to vrijeme bila uobičajena praksa. Oni nisu slučajno u fokusu ovoga rada. Odabrani su zbog toga što svojom formalnom koncepcijom kao i načinom i postupcima oblikovanja pojedinih sastavnica glazbenog sloga vrlo uvjerljivo svjedoče o srednjem putu, spomenutom u gotovo svim zapisima o Lukačiću, koji skladatelj bira u prožimanju renesansne i barokne prakse. Tako je, primjerice, melodika u monodijskom motetu suzdržana, protkana samo mjestimice virtuoznim frazama; istodobno, solo dionice popunjavaju najčešće okvir rečenice ili perioda anticipirajući pravilnost homofonog sloga, ali još su uvijek vrlo daleko od klasičnih modela; tretman tonske osnove u monodijskim dijelovima blizak je baroknom dursko-molskom sustavu s učestalim uklonima u bliske tonalitete i osciliranjem između paralelnih, dok u polifonom motetu prevladava modusna osnova obogaćena uobičajenim alteracijama i pomicanjem finalisa na različite tonove. Posebno su zanimljivi postupci u tretmanu polifonog sloga gdje su u imitacijskim epizodama kanonske dionice gotovo u pravilu prateće u odnosu na prvi nastup teme, gubeći tako samostalnost svojstvenu renesansnom stilu. Ovi postupci svojevrsnog ublažavanja bitnih osobina dviju naoko suprotstavljenih praksi koje se u Lukačićevu opusu prožimaju, svakako su u funkciji stvaranja jedinstva glazbenog jezika i izraza, što je obilježje svakog
umjetnički vrijednog djela.


Mirjana Siriščević diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na Odjelu za kompoziciju i glazbenu teoriju i na Odjelu za glasovir. Magistrirala je 1989. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu pod mentorstvom Vlastimira Peričića (Polifonija u skladateljskom opusu Stjepana Šuleka), a doktorirala 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom akademika Nikše Gliga (Teorije intervalskih napetosti i njihova primjena). Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Studiju glazbene teorije i doktorskom studiju etnomuzikologije na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Mentorica je na više od trideset magistarskih radova na diplomskom i četiri na doktorskom studiju, od kojih su mnogi tiskani. Autorica je dviju znanstvenih knjiga te više od trideset znanstvenih radova objavljenih u uglednim hrvatskim i stranim časopisima. Sudionica je brojnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Predmet njezina interesa je ponajviše glazba XX. stoljeća, prvenstveno opusi hrvatskih skladatelja, čime se bavi i u znanstveno-istraživačkom projektu „Riječ kao ishodište jezika glazbe“ kojeg je nositeljica. Urednica je i recenzentica znanstvenih časopisa i knjiga, udžbenika, umjetničkih projekata i CD-ova. Dobitnica je Nagrade HAZU-a za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj na području glazbene umjetnosti te brojnih priznanja i zahvalnica za doprinos i suradnju na lokalnim festivalima i smotrama. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskoga muzikološkog društva, Hrvatskog udruženja glazbenih teoretičara i Hrvatskog društva skladatelja.