Motet u bogoslužju

dr. sc. Domagoj Volarević
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vrijeme djelovanja Ivana Marka Lukačića jest 17. stoljeće, razdoblje u kojemu se aktualiziraju dekreti i odluke Tridentskoga sabora (1545. – 1563.), koji sve više postaju opće norme djelovanja u crkvenoj pravnoj i pastoralnoj liturgijskoj praksi. Budući da se školovao u Rimu tijekom prva dva desetljeća 17. stoljeća, na Lukačićevu je opću, a posljedičnonaravno i liturgijsku formaciju utjecala i rimska liturgijska praksa. Po zvanju glazbenik, sigurno je bio upoznat i s normama liturgijske glazbe svoga vremena, te je kao orguljaš i glazbeni pedagog u Splitu zasigurno učinio mnogo na implementaciji liturgijske glazbe te poučavanju puka liturgijskim normama i obrascima, posebno onih koji se tiču liturgijskoga pjevanja i glazbe. Sačuvana zbirka njegovih moteta Sacrae cantiones govori u prilog njegovoj osposobljenosti, a i upućenosti u teologiju, gdje je u formi moteta, duhovnih koncerata, uspio ekspresivno na glazbeni način i stilom svoga vremena izraziti poruku i svetopisamskih i liturgijskih tekstova. Upravo ta, nazovimo je, tekstualna osnova jest predmet našeg izlaganja. Unutar istraživanja i izlaganja pokušavamo uvidjeti koliko su Sacrae cantiones u skladu s normama liturgijskih slavlja uspostavljenim na Tridentskom saboru; osim što su svakako crkvena i duhovna skladba, pokušat ćemo na temelju liturgijsko-tekstualne analize vidjeti može li ih se izvoditi i pjevati i tijekom liturgijskih slavlja.


Domagoj Volarević, franjevac i svećenik, doktorirao je na Papinskom liturgijskom institutu u Rimu s temom srednjovjekovnoga rukopisa Šibenski kantatorij i sakramentar. Nastavnik je na KBF-u Sveučilišta u Splitu, gdje trenutno djeluje kao poslijedoktorand na Katedri za liturgiku. Surađivao je na izdanju pojedinih zbornika znanstvenih radova, istražujući najviše odnos liturgije i pučke pobožnosti u nekim župama Neretvanskog dekanata Splitsko-makarske nadbiskupije. Polje istraživanja su mu također liturgijski izvori srednjega vijeka te molitveni obrasci – euhologije u liturgijskim knjigama. Suradnik je na projektu HRZZ-a „Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada“. Autor je više znanstvenih i stručnih članaka.