Glazbeni arhiv splitske katedrale

prof. dr. sc. Slavko Kovačić
Ivan Balta, mag. theol.
Nadbiskupski arhiv Split
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nadbiskupski arhiv u Splitu čuva više od pedeset različitih fondova i zbirki. Među njima svakako po svojoj vrijednosti i posebnosti gradiva valja istaknuti Glazbeni arhiv splitske katedrale. O tome svjedoči i činjenica da je Muzička akademija sedamdesetih godina prošlog stoljeća dala urediti svih sto arhivskih kutija ove zbirke, kojom je prigodom sastavljen i kartotečni indeks svih skladbi. Miljenko Grgić u svojem članku o Glazbenom arhivu kaže: „Glazbeni arhiv splitske katedrale nastao je višestoljetnim sustavnim prikupljanjem muzikalija izvođenih u stolnoj crkvi sv. Dujma, pa u njemu prevladava baština starih splitskih kapelnika. Raznolikost njihova stvaralaštva oblikovala je razvijeni glazbeni život Katedrale i Splita…“ Ivan Lukačić jedan je od njih. Iako njegovih skladbi nema, na žalost, sačuvanih u ovom arhivu, iz drugih izvora možemo doznati podatke o njegovu djelovanju. Kako je splitski kaptol bio aktivno uključen u brigu o kapelnicima i općenito pjevanju u katedrali, tako se u gradivu Kaptolskog arhiva, Arhiva Splitske nadbiskupije i Arhiva splitske katedrale mogu pronaći i podatci o Lukačićevoj službi u splitskoj prvostolnici.


Slavko Kovačić svećenik je, teolog i povjesničar. Nakon filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1958. - 1964.) dvije godine je uz župničku službu izvanredno studirao povijest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Potom je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu završio studij crkvene povijesti te postigao stupanj licencijata (1971.). Ondje je završio i Arhivističku školu pri Vatikanskom arhivu. Akademski stupanj doktora teologije sa specijalizacijom u hrvatskoj crkvenoj povijesti postigao je 1988. godine na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2005. godine promaknut je u zvanje redovitog profesora (1. izbor). U razdoblju od 1973. do 1999. godine bio je profesor na Katedri za crkvenu povijest na Visokoj bogoslovnoj školi u Splitu afiliranoj Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, potom do 2007. godine na novom Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Predavao je i na splitskom Institutu za teološku kulturu te u Sjemenišnoj gimnaziji. U Nadbiskupskom je arhivu od 1974. arhivist (dijelom svoga radnog vremena, nakon umirovljenja, honorarno s naslovom ravnatelja sve do danas). Njegovi su posebni istraživački interesi povijest glagoljaštva u hrvatskim zemljama, povijesni razvoj dalmatinskih biskupija i crkvenog školstva. Objavio je sedam knjiga, stotinjak izvornih znanstvenih radova i više stotina znanstveno-popularnih, priopćenja i leksikografskih radova u domaćim i inozemnim izdanjima na raznim jezicima.

Ivan Balta diplomirao je 2010. godine na filozofsko-teološkom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu. Po završetku studija povremeno radi kao vjeroučitelj u osnovnim i srednjim školama. Uz preporuku splitsko-makarskog nadbiskupa 2012. godine upisuje arhivistiku u Vatikanskoj školi paleografije, diplomatike i arhivistike pri Tajnom vatikanskom arhivu. Položivši potrebite ispite, postiže u navedenoj školi diplomu iz arhivistike 2013. godine. Prilikom  boravka u Rimu pohađao je kao gost student na Fakultetu povijesti i crkvenih kulturnih dobara Papinskog sveučilišta Gregoriana više kolegija stručno vezanih uz arhivski rad i kulturna dobra. Nakon povratka iz Rima započinje s radom u Nadbiskupskom arhivu u Splitu. Povremeno odlazi u Rim kako bi radio na sređivanju i inventarizaciji gradiva u Arhivu Papinskoga hrvatskog zavoda svetog Jeronima.